, , , , , ,  ,  .  һ
8(495)233-53-46, 8(495)220-63-42
10 20:
Kolarz 0106.62M.5.SsT Arabesque 0106.62M.5.SsT Kolarz Arabesque : : 0106.62M.5.SsT : 2; : 2420. 0106.62M.5.SsT: . : STRASS Swarovski. 0 .
Kolarz 0106.66.5.SsBGR Arabesque 0106.66.5.SsBGR Kolarz Arabesque : : 0106.66.5.SsBGR 2; 0106.66.5.SsBGR: . : STRASS Swarovski , . 0 .
Reccagni Angelo A 7036/1 A 7036/1 Reccagni Angelo : A 7036/1 : /: 160W : 14. : 2524. A 7036/1: . 9334 .
Reccagni Angelo A 7036/2 A 7036/2 Reccagni Angelo : A 7036/2 : /: 260W : 14. : 253824. A 7036/2: . 16041 .
Reccagni Angelo A 7136/1 A 7136/1 Reccagni Angelo : A 7136/1 : /: 160W : 14. : 2524. A 7136/1: . 9563 .
Reccagni Angelo A 7136/2 A 7136/2 Reccagni Angelo : A 7136/2 : /: 260W : 14. : 253824. A 7136/2: . 16560 .
Reccagni Angelo A 7202/1 A 7202/1 Reccagni Angelo : A 7202/1 : /: 160W : 27 : 2125. A 7202/1: . : . 10960 .
Reccagni Angelo A 7252/1 A 7252/1 Reccagni Angelo : A 7252/1 : /: 160W : 27. : 2418. A 7252/1: . : . 9951 .
Reccagni Angelo A 7252/2 A 7252/2 Reccagni Angelo : A 7252/2 : /: 260W : 27. : 362418. A 7252/2: . : . 16440 .
Reccagni Angelo A 7432/1 A 7432/1 Reccagni Angelo : A 7432/1 : /: 160W : 14. : 2425. A 7432/1: . : . 8555 .


La Lampada, Reccagni Angelo, Odeon Light, Nervilamp, Bydzov, Tomia glass . . , .

web

""- , , , , , , , , , , , , . .                 

  2005-2018

 ,