, , , , , ,  ,  .  һ
8(495)233-53-46, 8(495)220-63-42
10 20:
Sylcom Diva 269 K CR.SAB 269 K CR.SAB  Sylcom Diva : . : 269 K CR.SAB /: 1/60W; : 14; : 4820. 269: . : . 8820 .
Sylcom Preziosa 283 K CR.SAB 283 K CR.SAB  Sylcom Preziosa : . : 283 K CR.SAB /: 2/60W; : 14; : 403826. 283: . : . 17346 .
Sylcom Quadra 295 K A.SAB 295 K A.SAB  Sylcom Quadra : . : 295 K A.SAB /: 2/60W; : 27; : 383222. 295: . : . 20118 .
Sylcom Quadra 295 K SF.A 295 K SF.A  Sylcom Quadra : . : 295 K SF.A /: 2/60W; : 27; : 383222. 295: . : . 20118 .
Sylcom Doge 304 K A.SAB 304 K A.SAB  Sylcom Doge : . : 304 K A.SAB /: 2/60W; : 14; : 403423. 304: . : . 14952 .
Sylcom Doge 304 K AMT.SAB 304 K AMT.SAB  Sylcom Doge : . : 304 K AMT.SAB /: 2/60W; : 14; : 403423. 304: . : . 14952 .
Sylcom Kurva 225 AMT.SAB 225 AMT.SAB  Sylcom Kurva : . : 225 AMT.SAB /: 1/60W; : 14; : 333214. 225: . : . 12558 .
Sylcom Kurva 225 CR.SAB 225 CR.SAB  Sylcom Kurva : . : 225 CR.SAB /: 1/60W; : 14; : 333214. 225: . : . 12558 .
Sylcom 1512/L ST 1512/L ST  Sylcom : . : 1512/L ST /: 1/60W; : E14; : 3015. 1512/L ST: . : . 3024 .
Sylcom 1020/L D D.A 1020/L D D.A  Sylcom : . : 1020/L D D.A /: 1/60W; : E14; : 2915. 1020/L: /. : . 5712 .
123

web

""- , , , , , , , , , , , , . .                 

  2005-2018

 ,